I'm Doruk
portfolio_main.v2023.05.27.5

Interactive portfolio
of Doruk Sasmaz aka blazitt
Hope you like what you see